Design a site like this with WordPress.com
Get started

Austrálsky slang

“Australian slang, known as ‘Strine’, is a way of using certain words and phrases that have become iconic to Australians.”

Austrálii sa tu bežne hovorí “Oz” alebo “Down Under”.

“How are you going?” je bežná fráza otvárajúca konverzáciu namiesto štandardného “How are you?”. Nie je dňa, kedy by sa vás niekto nespýtal “How ya goin’?” Keďže tu sú všetci večne spokojní, štandardná odpoveď je “All good, mate!”

Všetky slová, ktoré sú dlhé, dokoncaj aj mená, si austrálčania skracujú. Z afternoon majú arvo, barbecue je barbie, avocados sú avos… a mám sa pripraviť aj na to, že mi skátia meno.

Prikladám ukážku z austrálskeho slovníku slangu. Hooroo!

4 thoughts on “Austrálsky slang

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: